INPRO 22

sončne elektrarne

Sončna elektrarna - izhodišče za odločitev

Sončna elektrarna - izhodišče za odločitev

Ste okoljsko ozaveščeni in bi radi prispevali k bolj čisti naravi? V kolikor je odgovor da, potem je skrajni čas, da postavite sončno elektrarno.

V Sloveniji je ozaveščenost ljudi o OVE (obnovljivih virih energije) z leti vedno večja. Povpraševanje po fotovoltaičnih elektrarnah raste, kar ima za posledico tudi rast ponudbe izdelkov in same konkurence na trgu.

Investicija v fotonapetostno elektrarno je finančno donosna naložba. Električno energijo prodajate v distribucijsko omrežje po subvencioniranih cenah. Odkup električne energije po subvencionirani ceni je s strani države zajamčen za dobo 15. let.

Pred gradnjo sončne elektrarne je potrebno preveriti:

  • Tehnični vidik: pozicijo objekta v prostoru, predvidene prihodke in eventuelna senčenja, (v okolici in na objektu), dovoljeno obremenitev strehe (statika), možnost priključitve na omrežje
  • Ekonomski vidik: cena sončne elektrarne, plačilni pogoji, stroški vzdrževanja
  • Pravni vidik: urejeno lastništvo objekta in dostop do omrežja


Potrebujete svetovanje glede investicije v sončno elektrarno? Želite, da vam uredimo vso potrebno projektno dokumentacijo?

Pokličite nas na 040 554 717 ali pišite na info@inpro-projektiranje.com

You are here Home