INPRO 22

sončne elektrarne

Dokumentacija

Dokumentacija

Do dokumentacije za sončno elektrarno in njeno priključitev pridete po naslednjih korakih:

  • Odločitev o izgradnji (velikost in zunanji videz postavitve sončne elektrarne). - INVESTITOR
  • Pridobitev projektnih pogojev o priključitvi na električno omrežje (projektni pogoji se zahtevajo, če predvidena sončna elektrarna križa ali se približuje elektroenergetskim vodom – primer pri samo stoječih sončnih elektrarnah).-VLOGA:INVESTITOR; IZDA: DISTRIBUCIJSKO PODJETJE
  • Pridobitev soglasja za priključitev (po izdaji soglasja za priključitev je potrebno v dveh letih izpolniti zahtevane pogoje, sicer soglasje preneha veljati) -VLOGA: INVESTITOR; IZDA: DISTRIBUCIJSKO PODJETJE
  • Priprava projekta za izvedbo del (PZI). –NAROČNIK: INVESTITOR; IZDELA: PROJEKTANT
  • Postavitev sončne elektrarne. – IZVEDE IZVAJALEC
  • Priprava projekta izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje. –NAROČNIK: INVESTITOR; IZDELA: PROJEKTANT
  • Sklenitev pogodbe o priključitvi, kjer se definira lastništvo priključka, vzdrževanje, dostop do merilnih naprav itd. ).-VLOGA:INVESTITOR; IZDA: DISTRIBUCIJSKO PODJETJA
  • Sklenitev Pogodbe o odkupu električne energije in dostopu do omrežja.-VLOGA: INVESTITOR; IZDA: CENTER ZA PODPORE (BORZEN)
  • Priključitev sončne elektrarne na električno omrežje – izvede ga pristojna območna enota Elektra. OE preveri merilne naprave in izpolnitev iz soglasja za priključitev. Opravljeni morajo biti tudi ustrezni merilni preizkusi. .-VLOGA: INVESTITOR; IZVEDE: IZVAJALEC + DISTRIBUCIJSKO PODJETJE
  • Pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije – vloga na Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo. .- VLOGA: INVESTITOR; IZDA: JAVNA AGENCIJA RS ZA ENERGIJO

Oglejte si: Potrebna dokumentacija za sončno elektrarno

Glede na to, da je osnovna dejavnost podjetja Inpro 22 projektiranje se s projektno dokumentacijo srečujemo vsakodnevno. V naši strokovni skupini ljudi imamo izkušene arhitekte, statike in elektro projektante, ki vam svetujejo od začetka do izvedbe vašega projekta. Pokličite nas na tel: 040 554 717 ali pišite na soncna.elektrarna@inpro-projektiranje.si

You are here Home