INPRO 22

sončne elektrarne

Greenpeace in EPIA danes predstavljata poročilo Solar Generation

greenpeacePREBOLD, 2. februarja 2011 - Danes je v Bruslju javna predstavitev poročila o svetovnih tržnih predvidevanjih na področju fotovoltaike, zbranih v publikaciji Solar Generation 6. Gre za skupni projekt Evropskega združenja fotovoltaične industrije (EPIA) in Greenpeace International.

Organizaciji v dokumentu predvidevata podvojitev naložb v fotovoltaiko s sedanjih 35 – 40 milijard evrov letno na 70 milijard v letu 2015. Naložbeni delež v Evropski uniji, ki je še vedno vodilna po inštalirani moči sončnih elektrarn, pa bi se zvišal s sedanjih 25 – 30 milijard evrov letno na preko 35 milijard v letu 2015.

 

Takšna naložbena intenzivnost bi omogočila zvišanje inštalirane moči sončnih elektrarn v svetovnem merilu s sedanjih 40 na 180 gigavatov v letu 2015. Samo v Evropski uniji bi se inštalirana moč povečala s trenutnih 28 na skoraj 100 gigavatov do leta 2015, s potencialom rasti vse do 350 gigavatov do leta 2020. Vsako leto bi se v svetovnem merilu prihranilo kar 1,4 milijarde ton emisij ogljikovega dioksida oziroma 220 milijonov ton v Evropski uniji.

S tako pospešeno gradnjo sončnih elektrarn bi lahko Evropska unija v letu 2030 zadovoljila 12%, celotni svet pa 9% svojih energetskih potreb. Fotovoltaika postaja pomemben dejavnik gospodarskega razvoja. Evropska fotovoltaična industrija, ki trenutno zaposluje že več kot 300.000 ljudi, lahko do leta 2015 zagotovi delo že 600.000 ljudem in ima ob ohranjeni podporni politiki še vedno potencial zagotovitve 1,6 milijona delovnih mest do leta 2020.

Greenpeace International in Evropsko združenje fotovoltaične industrije pozivata politične odločevalce k ohranitvi sistemov podpor naložbam v fotovoltaiko. Najuspešnejša oblika podpore je zagotovljen odkup električne energije, proizvedene v sončnih fotonapetostnih elektrarnah. Takšen zagotovljeni odkup je že uveden na področju več kot petdesetih držav, vključno s Slovenijo. Navedeno omogoča prebivalcem ekonomsko upravičljivo naložbo v sončno elektrarno na lastni strehi. Ob tem gre poudariti, da so se cene sončnih elektrarn od leta 2005 do danes znižali že za 40 odstotkov in da se do leta 2015 pričakuje dodatno 40 odstotno znižanje glede na trenutni nivo.

Združenje slovenske fotovoltaične industrije in Greenpeace Slovenija, ki tudi sicer pri izvajanju svojih aktivnosti sodelujeta, želita, da domača javnost prepozna fotovoltaiko kot del gospodarstva, ki zagotavlja trajnostni razvoj, ekološko neoporečnost in energetsko neodvisnost.

Dodatne informacije na spletu:

Predstavitev poročila

Poročilo Solar Generation 6

You are here Novosti Greenpeace in EPIA danes predstavljata poročilo Solar Generation