INPRO 22

sončne elektrarne

Neenakomerna porazdelitev sončnih elektrarn v Sloveniji

soncna-elektrarna-slovenijaPREBOLD, 6. april 2011 – Po podatkih povzetih iz registra deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov je bilo v Sloveniji konec marca 729 sončnih elektrarn s skupno 37,4 MW inštalirane moči.

Zaradi več mesečnega zamika med priklopom sončne elektrarne in njenim vpisom v register je dejansko število in moč sončnih elektrarn nekoliko višje. Največ priklopov sončnih elektrarn na omrežje je bilo izvedenih v mesecu decembru, vendar je sedaj večina teh že vnesena tudi v registru deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov.

 

Izhajajoč iz registrskih podatkov so na PV portalu, ki ga urejajo v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pripravili analizo zemljepisne porazdelitve sončnih elektrarn in njihove moči v Sloveniji.

Za postavitev sončne elektrarne je zelo pomemben podatek o sončnem obsevanju na področju, kjer se takšna elektrarna nahaja. V Sloveniji so tako najboljši pogoji za obratovanje sončne elektrarne, zaradi najvišje stopnje sončnega obsevanja, na Primorskem. Iz priloženega zemljevida pa je razvidno, da je skupna inštalirana moč sončnih elektrarn na širšem koprskem in novogoriškem območju 3,6 MW, kar ni niti deset odstotkov moči vseh v Sloveniji inštaliranih sončnih elektrarn.

Največ inštalirane moči sončnih elektrarn pa je na širšem mariborskem območju, kar 15,5 MW oziroma tretjina. Širše celjsko območje je z 8,9 MW drugo najmočneje zastopano področje. Tako lahko povzamemo, da je več kot polovica vse moči sončnih elektrarn v Sloveniji inštalirane na Štajerskem.

You are here Novosti Neenakomerna porazdelitev sončnih elektrarn v Sloveniji