INPRO 22

sončne elektrarne

Izplačane podpore za proizvodnjo električne energije iz OVE

PREBOLD, 24. maj 2011 – Po podatkih Centra za podpore, ki deluje v okviru podjetja Borzen, d.o.o. so elektrarne, ki so vključene v podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) v letu 2010 prejele podporo za 995,23 GWh proizvedene električne energije.

Proizvodnja tako pridobljene električne energije se je glede na leto 2009 povečala za 5,27 odstotkov. Skupno izplačana sredstva za (neto) podpore pa so v letu 2010 znašala 48,6 mio evrov, kar je 108,58 odstotno povečanje izplačanega zneska glede na predhodno leto (23,3 mio evrov).

Največji delež (30,66%) izplačanih podpor v letu 2010 so prejele bioplinske elektrarne. Sledijo jim SPTE na fosilna goriva s 26,54%, hidroelektrarne s 23,25% in elektrarne na biomaso 11,93%. Preostalih 7,61% sredstev oziroma 3,7 mio EUR je bilo v letu 2010 izplačanih za električno energijo proizvedeno v sončnih elektrarnah. Delež izplačil namenjen fotovoltaiki, se je glede na leto 2009, ko je znašal 3,86% skoraj podvojil, vendar kljub temu tudi v absolutnem znesku ostaja najmanjši med vsemi navedenimi tipi proizvodnje električne energije, ki so deležne podpore.

V letu 2010 je začelo obratovati in prejemati podporo 177 dodatnih elektrarn, od tega kar 170 sončnih elektrarn. Fotovoltaika, vključena v podporno shemo, je v letu 2010 proizvedla za 10,29 GWh električne energije, kar je štirikrat več kot leto pred tem.

You are here Novosti Izplačane podpore za proizvodnjo električne energije iz OVE