INPRO 22

sončne elektrarne

Kako vam pomaga država?

Kako vam pomaga država?

Pomoč države pri financiranju

Zavedanje o prihodnosti sončnih elektrarn in na takšen način pridobljene energije postaja med državami vse bolj aktualna. Njeno pridobivanje države spodbujajo na različne načine, med najpogosteje izbranimi načini lahko natejemo subvencije za izgradnjo sončne elektrarne, zagotavljanje odkupa pridobljene električne energije, pri čemer se cene odkupa razlikujejo glede na posamezno državo. Pogoji in cene so navedeni v Uredbi o podporah električni energiji, proizvedenih in obnovljivih virov energije. Tistim, ki nimajo dovolj lastnih finančnih sredstev, pa Eko Slad - Slovenski okoljski javni sklad - omogoča najem ugodnih kreditov, podporo pa omogoča tudi Kmetijsko ministrstvo.

Po pridobitvi deklaracije za sončno elektrarno, ki jo na podlagi vloge izda Javna agencija RS za energijo, mora lastnik (prav tako pri agenciji) vložiti vlogo za podporo, na podlagi katere agencija nato izda odločbo o podpori. S pravnomočno odločbo lastnik elektrarne sklene pogodbo o zagotavljanju podpore s Centrom za podpore pri družbi BORZEN, d.o.o., ki je pooblaščena za odkup električne energije iz obnovljivih virov.

Kot rečeno, so za postavitev sončnih elektrarn na voljo tudi ugodni krediti Eko sklada (Slovenski okoljski javni sklad) za posameznike in podjetja, občasno pa obstaja tudi možnost pridobitve nepovratnih sredstev, vendar se v tem primeru glede na delež pridobljenih sredstev v celotni investiciji zniža tudi zagotovljena odkupna cena in je načeloma donosnost slabša kot pri financiranju z lastnimi sredstvi oz. s komercialnim kreditom.

Odkupne cene

Odkupne cene za vsa leta

You are here Sončne elektrarne Kako vam pomaga država?